Energie als betaalmiddel

Tekst: Ilja Post
Foto: Vincent van Dordrecht

Hardop dromen is het thema van zijn leven. Want in je dromen kun je alles: tijdreizen, vliegen of – zoals in Arash Aazami’s geval – energiebedrijven ontwikkelen die meer verdienen naarmate ze minder verkopen. Onmogelijk? Deze zelfverklaarde serial innovator, baas van adviesbureau Kamangir en nieuw faculty-membervan SingularityU NL bewijst het tegendeel.

Hardop dromen is het thema van zijn leven. Want in je dromen kun je alles: tijdreizen, vliegen of – zoals in Arash Aazami’s geval – energiebedrijven ontwikkelen die meer verdienen naarmate ze minder verkopen. Onmogelijk? Deze zelfverklaarde serial innovator, baas van adviesbureau Kamangir en nieuw faculty-member van SingularityU NL bewijst het tegendeel.
Arash Aazami is een bijzonder mens. Een selfmade man die leeft volgens het credo dream, develop, do. Zijn carrière leest als een spannend jongensboek, met soms wonderlijke avonturen en aparte plotwendingen.

Dat begint bij zijn niet-alledaagse jeugd: Aazami groeide op in Niger, West-Afrika, als kind van ontwikkelingswerkers. Eenmaal geëmigreerd stort hij zich op de muziek. Eerst als hobby, als autodidact gitarist in rockbandjes. Later als professioneel jazzmuzikant studerend aan het conservatorium. Op zijn 20 vertrok hij naar de Verenigde Staten om te touren.

Toen één van die tournees hem langs Silicon Valley voerde, gebeurde er iets: zijn online hart ging ‘aan’. Aazami vloog terug naar Nederland, stopte met zijn studie, richtte zich op de bouw van websites en ontwikkelde zich als succesvol IT’er. Tot de bubbel klapte, en hij al zijn materiële bezit kwijtraakte.

Aazami vertelt: “Toen kwam het besef: nu ik toch niets meer te verliezen heb, kan ik beter werk gaan dat algemeen nut dient. Liefst in de energiesector. Want, zo ontdekte ik in diezelfde periode: daar ging van alles mis.”

Tegengesteld belang

Na vier jaar een dochter van Eneco te hebben geleid, kon hij exact verwoorden wat er dan zo verkeerd aan is. “Wat ze ook zeggen en hoe duurzaam ze zich ook voordoen, vrijwel alle energiebedrijven verdienen hun geld met de verkoop van kilowatt uren en kubieke meters gas. Zij hebben er dus belang bij om meer te verkopen. Terwijl hun klanten, de politiek, het milieu en de maatschappij als geheel juist minder willen afnemen. Een volledig tegengesteld belang.”

Reden voor Aazami om te bedenken hoe het anders zou kunnen. Hij ontwikkelde een model dat het mogelijk maakt een energiebedrijf zo in te richten dat het meer gaat verdienen naarmate het minder energie verkoopt. Maar toen hij dit plan aan de directie van zijn toenmalige werkgever presenteerde, kreeg hij te horen: “Prachtig idee, we gaan er alleen niets mee doen.”

Aazami begon daarom in 2010 opnieuw voor zichzelf met BAS, een initiatief waarmee iedereen steeds minder energie zal gebruiken en de rest zelf op een duurzame wijze gaat produceren. Zijn businessmodel –de “Path to Zero” viel in 2014 in de prijzen tijdens de MIT Climate CoLab Challenge.

Aazami: “Een mooie opsteker, maar rond diezelfde periode was mijn rol bij BAS eigenlijk alweer uitgespeeld. Ik had het bedrijf bedacht en opgericht, maar vanwege de vele aandeelhouders had ik niet meer alle zeggenschap. De dagelijkse realiteit van een bedrijf runnen, zat mijn dromen in de weg. In een soort lab continu modellen ontwikkelen die de oude overbodig maken, dát is waar ik mijn energie vandaan haal. Ik ben een denker, geen manager. Kortom, het was weer tijd voor iets nieuws.”

Energiearmoede

Om uit te vinden wat die nieuwe stap moest zijn, besloot Aazami een jaar de tijd te nemen om rond te reizen, mensen te ontmoeten, vragen te stellen en startups te coachen in binnen- en buitenland. Ook ging hij terug naar zijn roots. Niger, de plek waar hij is opgegroeid, maar al 26 jaar niet meer was geweest. Vanaf het moment dat het vliegtuig landde, voelde hij zich thuis. Maar hij ontdekte ook wat het is om in energiearmoede te leven.

“Zo’n 86% van de mensen in Niger heeft geen toegang tot energie. De helft van hun wakkere uren zijn ze kwijt om zichzelf in hun absolute basisbehoefte te voorzien. Al die tijd kunnen ze niet besteden aan werken of educatie. Hun potentiële bijdrage aan de vooruitgang van de mensheid kunnen ze dus niet leveren. Ze zijn te druk met sprokkelhout vinden om te koken. Of honger lijden. Daarmee is energiearmoede eigenlijk een soort gevangenis van armoe. Daar kom je niet uit. Helaas is dit voor 2,9 miljard mensen wereldwijd de bittere realiteit.”

Eind 2015 keerde Aazami gelouterd terug. Hij richtte Kamangir op, zijn huidige adviesbureau, gevestigd in de eerste buitenlandse vestiging van het Amerikaanse Cambridge Innovation Center (CIC) in het Rotterdamse Groot Handelsgebouw. Hier brengt hij slimme mensen samen om nieuwe modellen te bedenken op het gebied van energievoorziening. Zijn klanten: de regionale en landelijke overheid, grote bedrijven en ook een samenwerking met de Europese Commissie is in de maak. Het doel: instanties helpen om richting te geven aan de onvermijdelijke transitie naar een wereld die voor 100% gaat draaien op hernieuwbare energie.

“Dat moment gaat absoluut komen”, zegt Aazami. “Het is een feit dat we niet eeuwig kunnen draaien op fossiele brandstoffen. Ik probeer mensen mee te nemen in een handelingsperspectief dat ook voor hun relevant is. Niets doen is niet langer een optie.”

Krachten bundelen

Aazami’s laatste wapenfeit is een lijvig rapport, geschreven in opdracht van de provincie Zuid-Holland, dat de hele provincie in 2050 CO2-neutraal moet maken. Dit rapport, Van Volume naar Waarde, laat zien dat momenteel twee keer zoveel restwarmte wordt geloosd in de haven van Rotterdam als nodig is voor de verwarming van álle panden en huishoudens in de hele provincie. Om deze restwarmte alsnog te benutten, zijn er volgens documentatie van de provincie plannen van het Energie-Innovatiefonds van Zuid-Holland om twee derde van haar budget – dat zou neerkomen op een slordige 100 miljoen euro – te reserveren voor de oplossing van dit probleem.

Zo blijft Aazami nieuwe modellen ontwikkelen. De toekomst ziet hij als een wereld die energie gaat gebruiken als betaalmiddel. Ofwel: current currency. Want de overvloed aan hernieuwbare energiebronnen is enorm, zegt hij. “De zon die schijnt, de wind die waait, de golven die op de kust slaan; als we al deze krachten wijselijk weten te benutten en met elkaar delen, ook over landsgrenzen heen, kunnen we in theorie allemaal in rijkdom leven.”

Bron: DFT