Mobiliteitsexpert Carlo van de Weijer maakt examen: ‘Bij natuurkunde leer je leren’

EINDEXAMENRUBRIEK – De eindexamens voor het voortgezet onderwijs zijn begonnen. Min of meer bekende personen uit de regio gaan op verzoek van het ED terug de schoolbanken in voor een herexamen.

Twan Linders 

De eerste opgave van het examen natuurkunde vwo – ‘Uitrijden van een auto’ – is een kolfje naar de hand van Carlo van de Weijer (51) uit Asten, directeur Strategic Area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven. „Voertuigen nameten op rolweerstand, daar gaat deze opgave over. Ik heb tien jaar bij TNO gewerkt en dat is precies wat we in het emissielab deden.”

Formule 1-wagen

Dan kan het dus gebeuren dat je kennis de lesstof zo ver overstijgt dat het correctievoorschrift geen rekening houdt met jouw antwoord. Het overkomt Van de Weijer bij vraag 4, waarbij hij een rekenmodel rond uitrij-afstanden moet uitbreiden. „Ik denk nu misschien iets te moeilijk, dit zullen ze niet bedoelen”, oppert Van de Weijer, die op verzoek van het ED op het Augustinianum in Eindhoven ‘herexamen’ doet. „De rolweerstand is afhankelijk van de snelheid, maar dat moet je toevallig weten”, legt hij uit. „De spoilers in een Formule 1-wagen drukken die auto bij hoge snelheid zo hard tegen de grond dat zo’n auto zelfs op zijn kop over het dak van een tunnel zou kunnen rijden.”

 

Waarom krijg je mensen niet uit hun auto? Dat is ook biologie

Carlo van de Weijer

 

Van de Weijer studeerde werktuigbouwkunde aan de TU/e, promoveerde en werkte in leidinggevende functies bij Siemens en daarna TomTom. Dat hij voor natuurkunde koos, was te danken aan Peter Koomen, een bevlogen natuurkundedocent op het St.- Willibrord Gymnasium in Deurne. „Anders was ik biologie gaan doen.” Dat vakgebied speelt in zijn huidige werk rond mobiliteit trouwens ook een rol. „Waarom krijg je mensen niet uit de auto? Dat is ook biologie: de bescherming, het eigen ‘hol’ dat zo’n auto is.”

Voortplantingssnelheid

Bij opgave 5 moet de Astenaar het vermogen van de motor bepalen bij een constante snelheid. „Dat moet wel een erg vierkante auto zijn”, fronst hij als zijn juiste antwoord hoog uitvalt. „Zoveel vermogen betekent een hoge luchtweerstand”, doceert hij.

De quantumopgave slaan we over, quantum was tijdens de examens van 1984 nog geen lesstof. Maar ook bij de opgaven over de frequentie van het trilmechanisme van een elektrische tandenborstel scoort Van de Weijer bijna maximaal. „Twee toevalstreffers”, zegt hij bescheiden, om er aan toe te voegen: „Bij natuurkunde leer je leren.” Geen kennis stampen, zoals bij talen, maar het leren toepassen van vaardigheden. Als hij zijn twee oudste kinderen in 4 en 5 vwo overhoort, komen de trucjes na even denken weer terug of biedt de Binas, het naslagwerk voor de bètavakken, hulp. Dan is zelfs de voortplantingssnelheid van een transversale golf na zoveel jaren geen abracadabra.

 

Carlo van de Weijer maakt natuurkunde vwo op het Augustinianum in Eindhoven.
Carlo van de Weijer maakt natuurkunde vwo op het Augustinianum in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Bron: Eindhovens Dagblad