‘Innovaties verbeteren kwaliteit van leven’

Philips is pionier en koploper in het ontwikkelen van technologieën om de gezondheid van mensen te verbeteren in het hele traject van gezond leven en preventie, tot diagnose, be-handeling en thuiszorg. Maar volgens Chief Technology Officer Henk van Houten schuilt de grootste verandering van de zorg niet eens zo zeer in digitalisering, maar in de steeds centralere rol die de patiënt inneemt.

“E-health is meer dan gadgets met een app; het gaat om zinvolle combinaties van hardware, software en diensten die mensen in staat stellen langer gezond te blijven, sneller te herstellen, vitaal oud te worden en bovendien betaalbaar zijn.”

Naar een interview over singularity gaan met enkel een blocnote en pen op zak. En ja, de ironie ervan ontgaat ook de verslaggever niet. Het is een beetje als denken dat Philips enkel nog in gloeilampen doet: hopeloos ouderwets. Toch is dat vooral waar veel ouderen die momenteel in het ziekenhuis liggen het bedrijf van zullen kennen. Philips, de gloeilampenfabriek. Dat hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld ook de architect is van spectrale CT-scans, die artsen met speciale beeldbewerkingssoftware meer informatie geven over de anatomie van het lichaam en de weefselsamenstelling van organen, daar zullen de meesten geen weet van hebben. Maar dit soort geavanceerde diagnose systemen maakt zowel het leven van patiënten als het werk van de artsen en verpleegkundigen die hen behandelen een stuk prettiger.

Van Houten: “Philips visie op de zorg is helder: we stellen de patiënt centraal, altijd. Dat we met z’n allen steeds ouder worden, staat buiten kijf. Op zich is dat ook geweldig. Maar langer leven is alleen plezierig wanneer je ook die laatste jaren nog een behoorlijke levenskwaliteit hebt. En daar zit de crux, want de kans op hartkwalen en andere ernstige ziektes neemt nu eenmaal significant toe naarmate we ouder worden.”

Deze ziektes het hoofd bieden, of de kop indrukken zo je wilt, en dan ook nog op een manier dat het le-ven ook daarna nog waardevol en leuk is, is waar het Van Houten om te doen is. “Digitale innovaties in de zorg, zoals een scanner of monitor met intelligente besturings- en interpretatiesoftware, helpen daarbij enorm.”

Ziekenhuiskosten besparen
“Maar zorg is meer dan op zichzelf staande slimme gadgets. Door verstandig informatie van meerdere Philips medische producten te combineren, ontstaan technologische oplossingen die een snelle en definitieve diagnose mogelijk maken. Vervolgens kan de arts met de patiënt de meest optimale behandeling kiezen. Beeldgestuurde technieken zorgen daarna voor een precieze behandeling, met zo min mogelijk schadelijke bijwerkingen. Dit is heel belangrijk, want dit kan levens redden en de kwaliteit van het leven verbeteren. Tegelijkertijd zie je dat de zorg efficiënter is ingezet, wat ziekenhuiskosten bespaart.”